Ekonomické aspekty

Zdraví zaměstnanci jsou více motivovaní, efektivnější a produktivnější. Dynamické procesy zlepšují výkon. Nižší nepřítomnost nabízí potenciál úspor. Prevence je levnější než léčení. Profitujte z našich zkušeností.

Vyšší bezpečnost práce zvyšuje ziskovost. Sekundární komplikace zpětného namáhání práce s počítačem jsou docela bolestivé a vedou ke snížení efektivity a tím i značným finančním ztrátám. Nespočet studií prokázalo, že vybavení vaší kanceláře ergonomickými pracovními stanicemi, které podporují pohyb, se prostě vyplatí. Dobrý ergonomický kancelářský nábytek je vždy nákladově efektivní: šetří více, než stojí. Pomáhá vám předcházet nákladným zdravotním škodám, které jsou vždy v zájmu jakékoli společnosti.